Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wincenty Witos powrócił do Strzałkowa

Dziś w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego miała miejsce uroczystość ponownego nadania szkole imienia jej wieloletniego patrona.

Z tej okazji zorganizowany został uroczysty apel podczas którego oficjalnie imię Witosa wróciło do Rolnika.

Przekształcenie placówki dało jej możliwość utworzenia większej liczby kierunków nauczania, również tych dla dorosłych

Wydarzenie połączono z Powiatowymi Obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Nauczycielom oraz dyrektorom wręczono nagrody i podziękowania za ich pracę. Listę wszystkich wyróżnionych znajdziecie poniżej.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły przypominająca historię życia jej patrona.

 

 

Nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Medal Złoty za Długoletnią Służbę- za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa został przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

– Krystynie Markiewicz
– Henryce Pińskiej
– Henrykowi Wyszyńskiemu
– Barbarze Głuszczuk
– Jolancie Góreckiej

Minister Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznała Medal Komisji Edukacji Narodowej:

–  Wiolettcie Woźnej wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie

Nagrodę Starosty Słupeckiego, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Zarząd Powiatu Słupeckiego za osiągnięcia w pracy edukacyjno- wychowawczej, otrzymują:

– Agnieszka Kiełducka- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupcy
– Władysław Pietras – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
– Monika Parus- Orchowska- wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
– Agnieszka Bagrowska- nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie
– Anna Rajzner – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
– Agnieszka Leżała- nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsusdskiego w Słupcy
– Magdalena Marszałek– nauczycielowi Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy
– Marcin Kwitowski- nauczyciel w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Słupcy,

Najnowsze komentarze
  • Kiełducka ?!! Za co ??!! W którym miejscu aż tak się wykazała w swojej pracy ? 3 miesiące oczekiwania na wizytę w poradni ? Brak terapii psychologicznej w poradni ? Największa rotacja pracowników od momentu istnienia poradni ? ŻENADA…..

  • Zazdrość się odezwała!

  • To nie zazdrość, to są fakty!

  • Piękna uroczystość! Gratulujemy!

Dodaj komentarz