Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

„Witaj Majowa Jutrzenko”. Recytowali w Cieninie Zabornym.

Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko” został zorganizowany w Gminie Słupca.

-27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Sali OSP w Cieninie Zabornym odbył się Gminny Konkurs Recytatorski wierszy o tematyce patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko”. Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Słupca Pani Grażyna Kazuś oraz Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym.

Konkurs zorganizowany został z myślą o zbliżającej się 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Słupca.

Celem konkursu było krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów, ukazanie dążeń do wolności, zaakceptowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego, ukazanie piękna polskiej ziemi, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.

Jury w składzie: Grażyna Kazuś – Wójt Gminy Słupca, Jarosława Kobos – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Anna Karpińska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Słupcy oraz Monika Paszek – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym oceniała wystąpienia przede wszystkim pod względem doboru repertuaru i jego pamięciowego opanowania, interpretacji, kultury mowy orz ogólnego wyrazu artystycznego-czytamy na stronie Biblioteki Publicznej Gminy Słupca.

 

Wyniki

Klasy I-III

1. Emilia Szczepaniak – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie
2. Zofia Wiśniewska – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym
3. Leon Adamczyk – Szkoła Podstawowa im. K. Janickiego w Cieninie Zabornym

 

Klasy IV-VI

1. Jakub Półrolniczak – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie
2. Zofia Rzemyszkiewicz – Szkoła Podstawowa im. K. Janickiego w Cieninie Zabornym
3. Jan Strugliński – Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach

 

Klasy VII-VIII

1. Karolina Silska – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym
2. Julia Gorzelańczyk – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
3. Tobiasz Skonieczny – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Cieninie Kościelnym

 

Wyróżnienia:

Hanna Matuszewska – Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach
Maja Nowakowska – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie
Kinga Graczyk – Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w Koszutach

 

Nagroda Wójta Gminy Słupca

Emilia Szczepaniak Szkoła Podstawaim. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie

 

FOTO: Biblioteka Publiczna Gminy Słupca


Brak komentarzy

Dodaj komentarz