Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wojciechowski z jednogłośnym Absolutorium. „Wierzę, że może być tylko lepiej. „

Wszyscy radni Gminy Ostrowite zagłosowali za Absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla wójta, Mateusza Wojciechowskiego.

Dochody samorządu wyniosły ponad 38 000 000 zł, a wydatki ponad 33 000 000. Dało to nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 5 000 000 zł. Do najważniejszych inwestycji należały między innymi budowa kanalizacji w miejscowościach Tomiszewo i Kąpiel, rozbudowa sieci wodociągowej, a także uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostrowite.

Ponadto prowadzone były także prace związane z gazyfikacją oraz przebudowy dróg i ulic. Chodzi między innymi o ulicę Słoneczną w Ostrowitem, a także drogi gminne w Gostyniu, Siennie, Sierniczu Wielkim, czy posadzie. Gmina zmodernizowała także budynek Ośrodka Zdrowia oraz wsparła zakupy sprzętu dla PSP w Słupcy, OSP Szyszłowo i OSP Ostrowite.

-Radni zadecydowali o jednogłośnym udzieleniu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021 Wójtowi Gminy Ostrowite, za co serdecznie po raz czwarty dziękuję. Jest to wyraz akceptacji realizacji działań, przyczyniających się do rozwoju gminy i polepszających jakość życia mieszkańców.

Działania te zostały zawarte w opracowanym za 2021 roku raporcie o sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w minionym roku.

Wierzę, że może być tylko lepiej. Dziękuję jeszcze raz Radzie Gminy Ostrowite za wzorową współpracę, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Sołtysom, Kierownikom Jednostek, oraz wszystkim współpracownikom UG Ostrowite- podsumował wójt, Mateusz Wojciechowski.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz