Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wojewoda wielkopolski w Słupcy

We wtorek wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz poseł dr Witold Czarnecki odbyli spotkanie z samorządowcami miast i gmin powiatu słupeckiego, a także wizytowali nową część szpitala i oddział Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W pierwszej części wizyty, wojewoda Łukasz Mikołajczyk spotkał się z samorządowcami. Podczas spotkania wojewoda omówił realizowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w 2019 r., programy rządowe, a tym samym wynikające z nich korzyści dla mieszkańców.

Wśród poruszonych tematów znalazły się zgadanie z wiązane z:

– polityką społeczną, w tym program 500+ (od startu programu do wielkopolskich rodzin trafiło blisko 9 mld zł); program w tej odsłonie – od 1 lipca 2019 r. objął 690 tys. dzieci z Wielkopolski; samorządy na ten cel uzyskały 3 mld 102 ml zł

– program DOBRY START – to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny; na ten cel w Wielkopolsce w 2019 r. przeznaczono 139 mln zł

– program SENIOR + – to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych; w Wielkopolsce placówki „Senior+” prowadzone są przez powiat pleszewski oraz 33 gminy; w sumie funkcjonuje 1046 miejsc dla seniorów; realizacja programu wyniosła 5,8 mln zł

– program MALUCH+ – to wsparcie dla instytucji prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3; z budżetu wojewody wydatkowano na ten cel w 2019 r. 23 mln zł; w 14 gminach, gdzie nie było dotąd żadnej instytucji opieki, powstało 294 miejsc

– program „Posiłek w szkole i w domu” – to program pomocy państwa w zakresie dożywania na lata 2014-2020; na ten cel wydatkowano 37 mln 263 tys. zł

– program wymiany ambulansów – dofinansowanie do zakupu karetek w kwocie 400 tys. zł na każdy ambulans; kwota dofinansowania wyniosła 5,6 mln zł

Wśród priorytetów do działania wojewoda wskazał problemy związane z ASF, ptasią grypą i suszą. Zachęcał samorządowców, aby występowali o dofinansowania do wyjazdowych form aktywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji. Ważnym tematem były także zagadnienia dotyczące infrastruktury drogowej oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wojewoda podkreślił, iż rozpoczyna odwiedziny wielkopolskich gmin i powiatów, aby lepiej poznać specyfikę regionu, by poznać mocne i słabsze strony poszczególnych samorządów. Zaznaczył, że duży nacisk zostanie skierowany na sprawy dzieci i młodzieży, szczególnie w kwestii ich bezpieczeństwa. Zapowiedział rządowe wsparcie w przypadku pilnych inwestycji lub zdarzeń. Ma powstać Wielkopolska Rada Rozwoju Regionalnego oraz Wielkopolskiej Rady ds. Czystego Powietrza. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu chce zapewnić szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawach najbardziej pożądanych.

Obecni na spotkaniu samorządowcy także zgłaszali ważne dla nich sprawy.

W drugiej części wizyty wojewoda spotkał się z dyrekcja SP ZOZ w Słupcy, zobaczył nowe skrzydło szpitala i Zakład Opiekuńczo Leczniczy. Zapewnił o swojej pomocy w kwestii pozyskiwania środków na doposażenie szpitala.

TEKST/FOTO: Powiat Słupecki


Brak komentarzy

Dodaj komentarz