Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wojewoda wstrzymuje odwołanie starosty i Zarządu Powiatu. Sprawdzi, czy odbyło się zgodnie z prawem.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego wstrzymane zostało wykonanie uchwały dotyczącej odwołania starosty i Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Głosowanie w tej sprawie było efektem nie udzielenia Zarządowi przez Radę Powiatu votum zaufania w czerwcu. Na sesji 21 października radni stosunkiem głosów 11:6 opowiedzieli się za odwołaniem Zarządu i Starosty.

Za odwołaniem byli: Piotr Gałan, Przemysław Niezbecki, Przemysław Dropiński, Mariusz Król, Anna Czerniak, Anna Kusiołek, Stefan Stencel, Jerzy Orchowski, Stefan Zieliński, Bogdan Jastrząb i Andrzej Kasprzyk.Przeciwko głosowali: Bogdan Kukulski, Andrzej Bernat, Aleksandra Kazuś-Wróblewska, Natalia Bobrowska-Bartkowiak, Czesław Dykszak i Henryk Tylman.

Od tego momentu Rada miała trzy miesiące na wybór nowego starosty i Zarządu. Wykonanie tej uchwały wstrzymał jednak Wojewoda, który ma sprawdzić, czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

-W sprawie przedmiotowej uchwały, do Wojewody Wielkopolskiego w tym samym dniu, to jest 28 października 2021 r. wpłynęły obszerne materiały wskazujące na nieprawidłowości w procedowaniu ww. uchwały. Koniecznym jest zatem przeprowadzenie przez organ nadzoru wnikliwego postępowania nadzorczego celem ustalenia prawidłowości trybu podejmowania uchwały nr XLIV/264/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

Równocześnie w odniesieniu do uchwały nr XXXIX/232/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania zostały wniesione skargi do sądu administracyjnego. Sprawy te prowadzone są przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu pod sygnaturami akt: IV SA/Po 743/21 i IV SA/Po 742/21. Do dnia wydania niniejszego postanowienia sąd administracyjny nie orzekł w przedmiotowych sprawach.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie organu nadzoru, zaistniała sytuacja oraz ewentualne daleko idące konsekwencje prawne dla Powiatu Słupeckiego w związku z podjęciem przedmiotowej uchwały, uzasadnia skorzystanie przez Wojewodę Wielkopolskiego z uprawnienia, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, a więc wstrzymania wykonania uchwały nr XLIV/264/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

Zgodnie bowiem z art. 79 ust. 2 ustawy: „Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały”
Jednocześnie informuję, że wstrzymania wykonania przedmiotowej uchwały dokonuje się na okres prowadzonego w stosunku do uchwały postępowania nadzorczego-czytamy w postanowieniu o wstrzymaniu wykonania uchwały.

Wspomniany okres wynosi 30 dni. Wówczas wojewoda ma stwierdzić ważność lub nieważność uchwały o odwołaniu starosty i Zarządu Powiatu. Do tego momentu działają oni normalnie. Jeśli uchwała zostanie ostatecznie przyjęta to nowe władze wybrane zostaną w tajnym głosowaniu.

 

FOTO: Archiwum

 

Starosta i Zarząd odwołani!

 

Kiedy wybiorą nowego starostę?

 


Najnowsze komentarze
 • wojewoda oczywiście jest z tego samego obozu politycznego. rączka rączkę myje, nóżka nóżkę wspiera

  • no to pod te nóżkę trzeba podłożyć – świnię ,aby umyta rączka na pysk upadła

   • Za PO też nózki podkładali

 • Honoru nie mają, ja bym odszedł gdyby mnie nie chcieli

 • Brawo radni.

  • Brak honoru ale tacy ludzie idą do polityki a kolega wojewoda zrobi wszystko by swój pozostał na stołku.

 • Jakoś wszyscy zapomnieli o NAS WYBORCACH

Dodaj komentarz