Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Wójt bez absolutorium

Rada Gminy Lądek nie udzieliła wójt Arlecie Pleśniak absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 roku. Do podjęcia uchwały zabrakło jednego głosu „za”.

Budżet gminy Lądek w 2013 roku zakładał dochody w wysokości 16 773 676,43 zł i wydatki w kwocie 16 682 436,43 zł. Jak wynika ze sprawozdania plan ten udało się wykonać w 96,2% w przypadku dochodów i w 94,5% jeśli chodzi o wydatki. Na inwestycje w ubiegłym roku przeznaczono 803 509 zł, z czego największe zadanie- budowa boiska sportowego w Ratyniu, kosztowało 345 440 zł. Gmina na koniec roku wypracowała nadwyżkę w wysokości 91 240 zł.

Choć sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nawet gminnej Komisji Rewizyjnej, na niewiele się to zdało. Radni na wczorajszej sesji nie przyjęli uchwały w sprawie udzielenia wójt gminy absolutorium. Za jej podjęciem zagłosowało siedmiu radnych, pięciu wstrzymało się od głosu i nikt nie był przeciw. To jednak nie wystarczyło, ponieważ absolutorium uchwalane jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Do jego udzielenia zabrakło więc jednego głosu „za”.

Wójt gminy decyzję Rady przyjęła ze spokojem i podziękowała tym radnym, którzy poparli sprawozdanie z wykonania budżetu i zagłosowali za udzieleniem jej absolutorium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *