Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Wójt o fotowoltaice w Gminie Ostrowite: Nie zostanie wydana żadna decyzja niezgodnie z prawem

Do tematu protestów mieszkańców dotyczących instalacji paneli fotowoltaicznych w Giewartowie Holendry, Andrzejewie i Siennie  odniosła się Gmina Ostrowite.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ. Inwestycji sprzeciwiają się okolicznie mieszkańcy.

-Odnosząc się do wniosku o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu,
to po przeprowadzeniu przewidzianych prawem czynności wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 1029 t.j.) organ rozstrzygnie czy zachodzi konieczności nałożenia na inwestora obowiązku wykonania raportu.

Dokładna charakterystyka przedsięwzięcia jest opisana w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, z którą można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrowite TUTAJ, gdzie również umieszczane są inne informacje o prowadzonym postępowaniu.

Ponadto pragnę poinformować, iż nie zostanie wydana żadna decyzja niezgodnie z prawem. Ponadto informuję , iż w Kartach informacyjnych Przedsięwzięcia, które zostały złożone do UG i są poddane opiniom stosownych instytucji nie ma mowy o budowie farm o wysokości 10m.

Wysokości o których mowa, będą oscylować do 4 m, czyli takich jakie są montowane na ,,podwórkach domowych”- czytamy w informacji uzyskanej od wójta Gminy Ostrowite, Mateusza Wojciechowskiego.

 

Nie chcą elektrowni fotowoltaicznych przy Jeziorze Powidzkim

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *