Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Wójt z absolutorium

Rada Gminy Słupca, jednogłośnie przyjęła dziś sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i udzieliła absolutorium wójt gminy, Grażynie Kauś.

Budżet gminy Słupca w 2013 roku zakładał wydatki na poziomie 28 136,384 zł. Z tych zamierzeń udało się wykonać 24 298,604 zł co stanowi 86,36% planu.

Grażyna Kazuś, wójt gminy

 

 

Tradycyjnie największą część wydatków w budżecie gminy stanowiła oświata, na którą samorząd przeznaczył niecałe 12 milionów złotych. Drugie miejsce zajęła pomoc społeczna (3 486, 534 zł), z kolei na inwestycje wydano 2 155, 874 zł.

 

 

Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożone zostało pod głosowanie. Radni obydwa dokumenty przyjęli jednogłośnie i udzielili absolutorium wójt gminy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *