Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wójt zastraszyła sołtysów? Nie chą organizacji spotkań w sprawie referendum w Gminie Słupca.

Konferencję na temat pomysłu połączenia Gmin Miejskiej i Wiejskiej Słupca zorganizowali dziś lokalni działacze Platformy Obywatelskiej, Ryszard Pilarski Krzysztof Skrzypczak.

W swoich przemówieniach ostro skrytykowali działania Gminy Wiejskiej w tym temacie związanym z pomysłem organizacji spotkań z jej mieszkańcami.-Niestety, z tego co wiemy pani wójt postanowiła troszkę blokować tą inicjatywę i nie pozwala sołtysom na organizację tych spotkań. Podjąłem rozmowę z panią wójt w tym temacie. Niestety dwukrotnie nie udało nam się dojść do porozumienia- mówił Pilarski.

-Uważamy, że powinniśmy tą sprawę zaczynać od wsi. Tutaj ta nasza nadzieja na spotkania jest podważana właśnie z tego powodu, że niestety pani wójt,  śmiem powiedzieć zastraszyła trochę sołtysów i nie ma tego odzewu. Oprócz kilku telefonów i jednej odpowiedzi listownej nie ma reakcji na naszą inicjatywę-mówił dalej.

-Rozmawiając z panią wójt próbowałem wytłumaczyć, że skoro ona uzyskała mandat wójta w wyborach demokratycznych nie powinna tych demokratycznych reguł gwałcić i nie pozwalać mieszkańcom na to, żeby w tej demokracji uczestniczyli w pełni. Nie może być tak, że arbitralnie jedna osoba będzie zakazywać pewne działania. Nie jesteśmy jeszcze na Białorusi. Miejmy nadzieję, ze nigdy nie będziemy- zakończył Pilarski.

Podczas konferencji przedstawione zostały konkretne szansy i zagrożenia zarówno dla miasta i gminy, jakie mogą zaistnieć w sytuacji, gdyby oba samorządy się połączyły. Jeśli chodzi o Miasto ma to być między innymi zwiększenie liczby ludności, co wiązałoby się z wyższymi wpływami z PIT, CIT oraz dotacji i subwencji, a także wzrostem jego znaczenia.

Ponadto możliwa ma być lepsza koordynacja działań na terenie połączonych gmin, czy też wzrost prestiżu gminy np. możliwość wynegocjowania lepszych warunków finansowych z wodociągami, firmami zajmującymi się odpadami.

Zebrani mówili także o wzroście „siły przetargowej” w negocjacjach oraz atrakcyjności ogłaszanych przetargów, np. na wywóz nieczystości, odśnieżanie, remonty dróg, dostarczanie dóbr i usług dla placówek publicznych, co powinno skutkować spadkiem cen, a więc oszczędnościami budżetowymi.

 

 

Kolejne korzyści zdaniem przemawiających to uzyskanie dostępu do terenów, które za zgodą mieszkańców mogą stać się terenami inwestycyjnymi, profity ministerialne wynikające z połączenia (około 1 milion złotych rocznie), a także ujednolicenie przepisów lokalnych, np. w zakresie stawek opłat i podatków lokalnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwojowych, ochrony środowiska.

Plusy dla Gminy Słupca mają być podobne, a zdaniem działaczy PO będą  to między innymi lepsze wykorzystanie terenów inwestycyjnych, a zwiększenie możliwości finansowych gminy spowoduje, że będzie ją stać na zakup, uzbrojenie i promocję działek, budowa/rozbudowa infrastruktury: wodociągi, kanalizacja, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, komunikacja miejska, infrastruktura przeciwpowodziowa, co spowodowałoby wzrost atrakcyjności terenów leżących na obszarze obecnej gminy wiejskiej, a w konsekwencji wzrost wartości nieruchomości na tych terenach, a także zwiększenie mobilności mieszkańców. Ponadto wskazują oni na potencjalny lepszy dostęp do oświaty (zwłaszcza przedszkolnej).

Zebrani mówili także o zagrożeniach wynikających z połączenia samorządów jakimi są między innymi koszty zmiany granic administracyjnych związane z aktualizacją map, ewentualną wymianą dokumentów, polityką informacyjną dotyczącą zmian, zmniejszenie administracji, redukcja liczby stanowisk urzędniczych. -Jednym z głównych celów połączenia gmin powinno być zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji, co jest niewątpliwie pozytywne-tłumaczyli.

Podczas konferencji pytaliśmy również o nieważne podpisy w sprawie referendum w mieście, a także plany kolejnych działań. Odpowiedzi w tej sprawie możecie zobaczyć na naszym filmie.

 

1234 podpisy pod wnioskiem o referendum. Tylko 129 ważnych.

 

Powiatowa PO zaangażuje się w projekt połączenia Miasta z Gminą. Będą konsultacje społeczne.

 

“Wyrażamy zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec upolityczniania tego procesu”

 

 

 


Najnowsze komentarze
  • PO nie idź tą drogą jak powiedział klasyk. Z tego co wiem to Pan Darek Dylewski zainicjował tę ważną sprawę.

    • Pan Dylewski to powinien dostać porządnego kopa w d..e za to zbieranie podpisów. Nawet do tego się nie nadaje a gdzie pojęcie o jakimś referendum. Trochę ponad setka ważnych podpisów to są jakieś jaja. Jak ja mu podpisywałem to nawet uwagi nie zwracał co wypisuje. Kampanie sobie robi z Tomkiem. Brawo dla zbieraczy podpisów. Jesteście orły roku.

  • Linie tramwajowe, o matko… Może jeszcze port i lotnisko. Ktoś naprawdę upadł na głowę.

  • Fajnie, miasto przejmie szkoły!

  • A o tych dwóch gościach ze zdjęcia to powini książkę napisać. A tytuł by brzmiał: Dziady – reaktywacja. Nic nie zrobili dla miasta a najmądrzejsi. Chłopcy trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Naprawdę, dobrze wam radzę. Dajcie sobie spokój z tych szczuciem mieszkańców gminy Słupca.

  • Pralka ,,Franiak” miała dwa programy , PO aż jeden- odsunąć PIS od władzy i co tu wymagać od kłamców.

Dodaj komentarz