Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wybierz swoje studia

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczął się na dobre. W Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium studenci mają już za sobą drugi zjazd, lecz rekrutacja wciąż trwa. Czas na zapisy został przedłużony, m.in. ze względu na przesunięcie terminu egzaminu maturalnego.

GSW Milenium to uczelnia z wieloletnią tradycją, która na stałe wpisała się w region Wielkopolski, a więc – także powiat słupecki. Niepodważalnym atutem jest lokalizacja, ponieważ studenci ze Słupcy dotrą na wykłady w niecałe 40 minut. Daje to przewagę GSW Milenium nad popularnymi poznańskimi uczelniami. Mimo, że powyższa uczelnia nie leży w mieście wojewódzkim, wykłady są prowadzone przez tych samych profesorów co w Poznaniu.

Uczelnia oferuje przyszłym studentom szeroki wachlarz specjalności na kierunkach Pedagogicznych i Zarządzania w trybie zaocznym. Daje to możliwość pracy i jednoczesnego studiowania. Zajęcia są prowadzone w sposób nowoczesny, dlatego duży nacisk kładzie się na praktyczną naukę. Wykładowcy nie są tutaj teoretykami – posiadają wiedzę wyniesioną z faktycznej pracy w branży, o której uczą.

 

W ofercie GSW Milenium na rok akademicki 2020/2021 znalazły się:

 

  • Jednolite studia magisterskie, 5-letnie na Kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako nauczyciel w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III, nauczanie wczesnoszkolne).

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

  • Kierunek: Zarządzanie, studia 3-letnie – w trzech specjalnościach: 

-Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego


Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w jednostkach administracji publicznej, jako specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, rozwoju, analiz ekonomicznych i nie tylko.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

-Human Resources Manager: zarządzanie zasobami ludzkimi z psychologią biznesu


Studia dla osób, które lubią i chcą pracować z ludźmi

Po studiach będziesz mógł znaleźć pracę w działach personalnych firm i instytucji. Zostaniesz specjalistą w sprawach kariery, płac, rozwoju kadr i rekrutacji.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

-Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako audytor do spraw jakości, a także specjalista z zakresu sprzedaży. Wiedza na temat finansów, prawa, sprzedaży czy marketingu pozwoli Ci również założyć własną działalność.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

 

 

  • Studia II stopnia (magisterskie) w GSW Milenium odbywają się na dwóch kierunkach:

 

-Edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako nauczyciel w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III, nauczanie wczesnoszkolne). Uzyskasz także kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

-Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe


Po ukończeniu studiów możesz pracować jako pedagog w szkołach i przedszkolach, a także innych placówkach oświaty jak świetlice, internaty czy poradnie psychologiczne. Znajdziesz także pracę jako specjalista do spraw kariery, jako doradca zawodowy w szkołach lub przedsiębiorstwach prywatnych.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

  • Kierunek: Zarządzanie, studia 2-letnie uzupełniające – w trzech specjalnościach:

 

-Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego


Po studiach będziesz mógł pracować w jednostkach administracji publicznej, kierować biurem, czy wdrażać nowe rozwiązania w sektorze publicznym. Posiądziesz wiedzę z zakresu zamówień publicznych, rozwoju, analiz ekonomicznych i nie tylko.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

-Quality & Sales Manager: zarządzanie jakością i sprzedażą


Po studiach będziesz mógł zająć stanowisko kierownika ds. sprzedaży, kontaktów z klientami, handlu czy jakości. Nabyte umiejętności pozwolą Ci także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

-Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac


Kierunek dla osób, które chcą i lubią pracować z ludźmi. Po studiach zostaniesz specjalistą ds. zarządzania zespołem, rekrutacji, płac pracowników, rozwoju kadr i szkoleń.

Więcej przeczytasz TUTAJ

 

Ten rok należy do wyjątkowych. Studia są w GSW Milenium prowadzone w trybie hybrydowym. Oznacza to, że część zajęć odbywa się online, a zajęcia warsztatowe i laboratoryjne są w formie tradycyjnej – stacjonarnej. Podział zajęć został dostosowany do wymagań i charakterystyki danej specjalności.

Połowa października to niemal ostatni dzwonek na rekrutację. Nadal jeszcze można zostać studentem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium bez dużych zaległości w nauce. Przedłużona rekrutacja to szansa dla tych, którym myśl o studiach nie daje spokoju. Może to Twoja szansa?

 

Rekrutacja online TUTAJ

Oferta dydaktyczna TUTAJ

 

*Artykuł sponsorowany


Brak komentarzy

Dodaj komentarz