Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wykonawca nie dotrzymał terminu. Będzie musiał zapłacić karę.

Pierwsze kary umowne wykonawcy dotyczącej przebudowy miejscowego rynku naliczyła Gmina Powidz.

-Trwa realizacja zadania ,,Przebudowa ul. Park Powstańców Wlkp. w Powidzu w ramach rewitalizacji Rynku w Powidzu” na podstawie umowy zawartej wiosną br. z firmą  Tech-Fen Grzegorz Osiewała z m. Gostyczyna gm. Nowe Skalmierzyce.

Według harmonogramu realizacji robót budowlanych zadanie winno być zakończone do końca marca 2021 r. W celu nadzoru nad terminowością realizacji zadania, Gmina jako Zamawiający, przewidział rozliczenie zadania w 4 etapach. Termin realizacji pierwszego etapu upłynął z końcem czerwca br., a zakres przyporządkowany do tego etapu został wykonany z opóźnieniem z winy Wykonawcy, w związku z czym Gmina podjęła działania  w celu obciążenia wykonawcy karą umowną. Termin kolejnego etapu upływa 16 października br.

Przedstawiciele gminy, w tym inspektorzy nadzoru, na bieżąco zgłaszają wykonawcy swoje uwagi dot. prowadzonych robót.Rozpoczęcie robót na pierzei południowej i zachodniej (przedłużenia ul. Warszawskiej i 29 Grudnia)  planowane jest po zakończeniu robót na obecnie realizowanych odcinkach i nie rozpocznie się wcześniej niż we wrześniu br.

Wartość umowy to 3 388 927,51 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE kwotą 1 945 552,97 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania przebudowany jest gruntownie rynek poprzez: wymianę krawężników betonowych na kamienne – granit szary, wzmocnienie podbudowy nawierzchni jezdni i chodników, wymianę nawierzchni jezdni z bitumicznej na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej o wym. 21x14x10cm, wymianę nawierzchni chodników z kolorowej betonowej kostki brukowej na nawierzchnię z płomieniowanych płyt granitowych o wym. 30x50x8cm, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wymianę istniejących ławek oraz posadowienie dodatkowego wyposażenie rekreacyjnego (stoły i ławki szachowe), przebudowę zieleni, pobudowanie instalacji automatycznego podlewania zieleni,  przebudowę kanalizacji deszczowej, wymianę wodociągu z przyłączami do budynków.


Najnowszy komentarz
  • A kiedy taki rynek w Słupcy?

Dodaj komentarz