Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wyróżnili Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich „Kanwa” z Orchowa uhonorowane zostało odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Taką decyzję na ostatniej sesji podjęli wszyscy powiatowi radni.

Koło Gospodyń Wiejskich w Orchowie reaktywowano w 1999 roku z inicjatywy: Stanisławy Kryszak, Jadwigi Nawrockiej oraz Danuty Gezella. W 2012 roku organizacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i stała się stowarzyszeniem. Panie prowadzą aktywną działalność, organizują rożnego rodzaju zajęcia, warsztaty, wystawy i imprezy okolicznościowe. Stowarzyszenie pozyskuje również fundusze z różnych źródeł pisząc projekty i biorąc udział w programach i konkursach. Jednym z nich był konkurs „Nasza Wieś naszą szansą”. Za otrzymane środki wyremontowano pomieszczenie w Domu Strażaka i Kultury w Orchowie, które do dziś służy jako siedziba Stowarzyszenia. Zaangażowanie i sukcesy KGW „Kanwa” docenili ostatnio radni powiatu słupeckiego nadając mu odznakę „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia wyszedł przewodniczący rady Bogdan Jastrząb, a poparli go wszyscy biorący udział w sesji radni. Oficjalne wręczenie odznaczenia odbędzie się przy najbliższej okazji.

Z kolei w niedzielę, podczas Międzynarodowych Zawodów Konnych Zagórów 2016 odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” wręczono Zarządowi Klubu Jeździeckiego w Zagórowie. Najpierw, przewodniczący rady Bogdan Jastrząb odczytał stosowną uchwałę, a następnie wraz ze starostą Mariuszem Rogą i wicestarostą Szymonem Grzywińskim wręczył odznaczenie przedstawicielom klubu.

FOTO: powiat słupecki


Brak komentarzy

Dodaj komentarz