Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wystawa fotograficzna i podsumowanie projektu „Dbamy o las i kąpiemy się w nim!”

Na Skwerze Kultury przy MGOK Zagórów odbyła się prezentacja wystawy fotograficznej wieńczącej projekt „Dbamy o las i kąpiemy się w nim!”.

Był on realizowany od marca do czerwca przez seniorów z Zagórowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora oraz młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Braci Kostaneckich w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” i koordynowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Prezentacji zdjęć towarzyszyło również podsumowanie projektu.

-W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele seniorów i młodzieży oraz wiceburmistrz Gminy Zagorów Karol Błaszczak i wicedyrektor Szkoły Kostaneckich Adam Wojtczak. Animator Młodszy projektu Łukasz Parus podsumował dotychczasowe działania, a później wywiązała się żywa rozmowa na temat ekologii i działań proekologicznych na terenie Gminy Zagórów.
-W ubiegłym roku udało się nam z panią Romualdą Matusiak, Animatorem Starszym projektu, przekonać kapitułę Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” do naszego pomysłu i pozyskać 11,500 PLN. Jak się później okazało, Towarzystwo „ę” dołożyło nam jeszcze 900 PLN na wizytę studyjną do Czeszewa.

W sumie otrzymaliśmy 12.400 PLN. To już jest suma pozwalająca na działania. Cieszymy się bardzo, że udało się zorganizować grupy seniorów i młodzieży chętnych do aktywności na rzecz ekologii. Pod koniec lutego odbyło się spotkanie organizacyjne, a później przystąpiliśmy do wykonywania zaplanowanych działań. Zorganizowaliśmy Gminną Akcję Sprzątania Lasu na Szubiankach, w której wzięło udział ponad 200 osób. Wykonaliśmy koszulki ekologiczne, zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy 10.000 ulotek oraz na środowym targu przeprowadziliśmy happening. Zwróciliśmy uwagę lokalnej społeczności na temat zaśmiecania lasu i ekologii.

Ulotki dostarczyliśmy szkołom, przedszkolom i instytucjom. W maju mieliśmy kąpiele leśne z udziałem instruktorki z Leśnych Projektów z Katowic Katarzyny Grabki. To była uczta dla zmysłów. Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy, wierząc we wspólną ideę. Po kąpielach leśnych uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Ośrodka Edukacji Leśnej w Czeszewie. Zyskaliśmy szersze spojrzenie na ochronę lasu. Później malowaliśmy murale proekologiczne, które były wyeksponowane na Skwerze Kultury, oraz zainstalowaliśmy w lesie 9 tablic informacyjnych. Dzisiejsza wystawa wieńczy nasz projekt, ale to nie oznacza, że przestaniemy działać dla przyrody-powiedział Łukasz Parus.

-Udział w projekcie był fantastyczną przygodą i obudził do działań seniorów i młodzież. Dziękujemy bardzo wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Dziękujemy władzom samorządowym za zaufanie i wsparcie. Dziękujemy kierowniczce Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie Dorocie Kinast, instruktorce Kasi Grabce z Leśnych Projektów, prezesowi Grzegorzowi Cieślewiczowi i działaczom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, prezesowi Michałowi Królowi i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie, plastyczce Emilii Harmacińskiej i księgowej Dorocie Juszczak-Cegielskiej z MGOK, dyrektor Szkoły Kostaneckich Małgorzacie Iwanickiej, nauczycielce biologii i chemii Iwonie Kałużnej, nauczycielowi Michałowi Ulatowskiemu i uczniom ze Szkoły Branżowej Szkoły Kostaneckich, działaczowi TPZZ Henrykowi Ulatowskiemu, fotografikowi Jerzemu Orchowskiemu, Piotrowi Wielińskiemu z Drukarni Braci Wielińskich w Koninie oraz Małgorzacie Stanowskiej i tutorowi Marcinowi Lićwinko z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Dzięki Państwa wsparciu i okazanej pomocy mogliśmy sukcesywnie realizować punkty projektu- powiedziała Romualda Matusiak, Animator Starszy projektu.

Wiceburmistrz Gminy Zagórów Karol Błaszczak, wicedyrektor Szkoły Kostaneckich Adam Wojtczak oraz przedstawicielka młodzieży Daria Dudkowiak i seniorzy mówili o nieustannej potrzebie dbania o las i ekologię oraz organizacji cyklicznych wydarzeń i akcji, np. sprzątania lasu, aby edukować lokalne społeczeństwo i podkreślać, jak wielką wartość stanowi w naszym życiu przyroda.- Naszym działaniom musi przyświecać hasło „od nowa”, bo tak naprawdę od nowa, od początku należy artykułować problem, jakim jest zaśmiecanie i dewastowanie lasu-spuentowała jedna z seniorek.
Sztalugi, antyramy, wydruk zdjęć i poczęstunek zostały sfinansowane ze środków programu „UTW- Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Lokalni działacze, którzy kochają las i o niego dbają, a także się w nim kąpią, nie rezygnują z pracy dla ekologii. Jesienią planują zorganizować spotkanie na temat utworzenia dydaktycznej ścieżki przyrodniczej w szubiankowskim lesie. Marzą im się ławostoły ekologiczne, wiaty i altany. Chcą, aby w lesie mogły w przyszłości odbywać się lekcje, zajęcia i warsztaty. Chcą, aby las stał się również miejscem edukacji- czytamy na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie.

FOTO: MGOK Zagórów


Brak komentarzy

Dodaj komentarz