Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Z dyrektorami o rekrutacji do szkół

W Starostwie odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół powiatu słupeckiego. Dotyczyło rekrutacji do szkół ponadpodstawowych naszego powiatu na rok szkolny 2019/2020.

O tym, z jaką troską organ prowadzący szkoły traktuje edukację, świadczy także obecność przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego Piotra Gałana, jednocześnie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie, członków Zarządu Powiatu Słupeckiego: Aleksandry- Kazuś Wróblewskiej, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego oraz Andrzeja Bernata, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagórowie.

Podczas spotkania kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy Elżbieta Kordylewska omówiła główne zmiany organizacyjne szkół ponadpodstawowych od 1 września 2019 r., jak również zaprezentowała ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, przygotowaną wspólnie przez organ prowadzący i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych.

Obecni dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych mogli na bieżąco odpowiadać na liczne pytania kolegów dyrektorów szkół podstawowych w zakresie kształcenia zawodowego, uzgodnić organizację udziału uczniów w IV Powiatowych Targach Edukacyjno-Zawodowych, które odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie 6 marca br.

Omawiano także harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, jak również kwestie związane z przebiegiem spotkań informujących uczniów i rodziców o możliwościach kształcenia w szkołach powiatu słupeckiego oraz wspólnym szkoleniem w zakresie sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkół przy wsparciu systemu elektronicznego.

Harmonogram rekrutacji znajdziecie TUTAJ.

 

 

TEKST/FOTO: Powiat Słupecki

Brak komentarzy

Dodaj komentarz