Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zabetonowali im wejście na posesję. Twierdzą, że mieli do tego prawo.

-Zamknęli nam wyjście na świat- mówią mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Warszawskiej 40 w Słupcy, po tym jak przed furtką ich posesji postawiono betonowe płyty. To działanie Zarządu sąsiedniej Wspólnoty Mieszkaniowej przy Warszawskiej 42, która twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Betonowe płyty zagrodziły furtkę

Płyty ustawione zostały 11 listopada przy dwóch posesjach. Właściciele domu przy Warszawskiej 40 twierdzą, że nikt wcześniej nie informował ich o takich planach. Tłumaczą, że to w znacznym stopniu utrudni im codzienne funkcjonowanie, bo choć mają możliwość wjazdu na posesję z drugiej strony, to w wielu sprawach decyduje adres zameldowania. Posłuchajcie co do powiedzenia mieli Bogusław i Arkadiusz Bobek.

 

 

Nie chcą „bezprawnego korzystania” ze swojego gruntu

Zupełnie inaczej całą sprawę przedstawia Zarząd i Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej. Z osobami decyzyjnymi w tej sprawie nie udało nam się porozmawiać, jednak szereg pytań wysłaliśmy im drogę mejlową. Poniżej publikujemy ich oświadczenie w całości.

-Mieszkańcy nieruchomości Warszawska 42 już w 2007 roku, pomimo , że nieruchomością administrował MZGM w Słupcy zmuszeni byli wystąpić o pomoc do Wojewody Wielkopolskiego z uwagi na problem uciążliwego korzystania z naszej nieruchomości przez trzech sąsiadów od strony ul. Ogrodowej. Po zleconych czynnościach przez Wojewodę, Starostwo słupeckie dokonało kontroli w wyniku czego udzielono odpowiedzi do Wojewody Wielkopolskiego o treści; „ Trzej właściciele działek posiadają furtki z wejściem na przedmiotowa nieruchomość. Wystosowano pisma do właścicieli posesji przy ulicy Ogrodowej informujące, że nieruchomość przy ulicy Warszawskiej nie jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu na ich rzecz. Ponadto poczynili już kroki uniemożliwiające korzystania z działki.” Z powyższego pisma jednoznacznie wynika, że w tym okresie państwo Bobek nie byli jeszcze zameldowani przy ul. Warszawską 40 gdyż nic się ni mówi o ich przemeldowaniu.

Uwagi od mieszkańców naszej nieruchomości, że nic się nie zmieniało w przedmiotowej sprawie, a uciążliwości nie ustępowały w 2009 roku mieszkańcy nieruchomości zmuszeni byli ponownie poprosić o pomoc Poseł na Sejm RP Elżbiety Streker Dębińskiej. W efekcie tej interwencji Starostwo Powiatowe wystąpiło z pismem do Burmistrza Miasta Słupca gdzie stwierdzono; „ Natomiast w kwestii stosunków sąsiedzkich sugeruje się, aby doprowadzić do właściwego adresu meldunkowego właścicieli posesji przy ul. Ogrodowej Państwa Bogusława i Anny Bobek oraz uniemożliwienie mieszkańcom ul. Ogrodowej korzystania z działki od ul. Warszawskiej”. Pismo tej samej treści otrzymali mieszkańcy nieruchomości.

W dniu 14.03.2013 powstaje Wspólnota Mieszkaniowe ul. Warszawska 42. W akcie notarialnym na podstawie, którego powstała Wspólnota widnieje zapis, że nieruchomość nie obciążają żadne prawa, długi osób trzecich, ani ograniczenia w rozporządzaniu, działki nie są przedmiotem ograniczeń w korzystaniu lub rozporządzaniu nieruchomość, nieruchomość wolna jest od wszelkich wad prawnych, praw lub ciężarów na rzecz osób trzecich. Każdy mieszkaniec kupując mieszkanie wraz z gruntem ma w akcie notarialnym identyczny wpis.

Zarząd Wspólnotą sprawuje w tym czasie MZGM Słupca i nic z furtkami nie robi. W 2014 roku mieszkańcy nieruchomości w tej sprawie zwracają się o pomoc do Nadzoru Budowlanego w Słupcy. W ramach tego postępowania Nadzór Budowlany na adres Anny i Bogusława Bobek kieruje pismo, w którym widnieje: ‘ Nadmieniamy, iż sprawa korzystania przez Państwa Annę i Bogusława Bobek z działki17778/1 / dot. nieruchomości Warszawska 42/ w celu przejścia do ulicy Warszawskiej, jest sprawą cywilno-prawną i należy ja rozstrzygać na zasadzie wzajemnej ugody lub przed Sądami Powszechnymi”.

Z uwagi, że nic się z furtkami nie działo w 2015 roku jeden z mieszkańców wystąpił w tej sprawie do Nadzoru Budowlanego. Nadzór Budowlany udzielił informacji o treści: Nadmieniamy, iż wykonawca i inwestorem było nieistniejące obecnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będące, także pełniącym obowiązki własności nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa. Obecnie właścicielami ogrodzenia z obowiązującym przepisem zostali nowi właściciele nieruchomości”.

W 2015 roku powstaje Zarząd Wspólnoty i powołany nowy Zarządca. Okazuje się,że na nieruchomości są samowole budowlane i inne nieprawidłowości. Zarząd i Zarządca przystępują do naprawy stanu prawnego. Jako pierwsze jest realizowane nielegalne podłączenie wodociągowe państwa Bobek. Podłączenie to decyzją Nadzoru Budowlanego zostaje usunięte. Jako drugie jest realizowane nielegalnie usytuowana na terenie nieruchomości Warszawska 42 skrzynka energetyczna zasilająca nieruchomości od strony ul. Ogrodowej / pozostałe dwie furtki/. Tu sprawa toczy się dłużej i dopiero przez Sąd zostaje uznana samowolą budowlaną i usunięta w 2019 roku. W tym roku przyszła kolej na rozwiązanie stanu prawnego furtek. Wysłano pisma do trzech właścicieli nieruchomości korzystających z furtek od strony naszej posesji o zaprzestanie z ich korzystania. Jeden z adresatów pomimo powtórnego awizo korespondencji od Zarządu Wspólnoty nie odebrał. W piśmie wnosiliśmy o usunięcie skrzynek pocztowych, dzwonków oraz płytek usytuowanych na gruncie naszej nieruchomości.

Do 2015 roku jak wynika z dokumentacji to Urzędnicy Urzędu Miasta Słupca nie wywiązali się i zobowiązań i zaleceń. Od 2007 roku państwo Bobek jak i pozostali sąsiedzi wiedzieli, ze nielegalnie korzystają z nieruchomości przy ul. Warszawskiej 42. Przez ten okres ze strony interweniujących nie było podjętych żadnych działania w celu rozwiązania problemu, nie podjęto nawet próby rozmów , aby sytuacje wyjaśnić lub polubownie rozwiązać. Natomiast mnożyły się incydenty wjazdu na nieruchomość Wspólnoty i pozostawiania pojazdów na nieruchomości, awantury i wyzwiska nawet w chwili stawiania płotu, uszkadzania pojazdów mieszkańców naszej nieruchomości, wjazdy ciężkich pojazdów ciężarowych z olejem opałowym , pojazdy dostawcze z gazem w celu obsługi naszych sąsiadów itp., gdzie niektóre z nich kończyły się interwencją policji.

Ponadto na zebraniu Wspólnoty w marcu 2020 podjęto uchwałę, w której zobowiązano Zarząd do przygotowania miejsc postojowych dla członków Wspólnoty, co przemawiało za taką, a nie inna decyzja po stronie Wspólnoty. Ponadto wszyscy sąsiedzi posiadają od ulicy Ogrodowej piękne wjazdy na teren swoich posesji. Natomiast od strony ul. Warszawskiej były tylko furtki i nie ma mowy o dojeździe do ich posesji. Zameldowanie to tylko czynność administracyjna i na pewno nie upoważnia do bezprawnego korzystania z naszej nieruchomości. Nasuwa się pytanie, kto i kiedy zameldował państwa Bobek na ulicy Warszawskiej 40 skoro zgodnie wypisem z rejestru gruntów z dnia 23.07.2012 roku nieruchomość Warszawska 42 zajmuje działki ul. Warszawskiej 40 i Warszawskiej 42. Nie można również zapomnieć, że nieruchomość przy ul. Warszawskiej 42 jest prywatną własnością i nikt by sobie nie pozwolił na to, aby na terenie prywatnym nie móc zarządzać lub gospodarować według własnego uznania- czytamy w nadesłanym mejlu.

 

Miasto nie ma możliwości prawnej rozwiązania problemu

Zapytanie w tej sprawie skierowaliśmy również do słupeckiego Urzędu Miasta, który wcześniej był właścicielem działki należącej obecnie do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz posiada w niej dwa lokale.

Sprzedaż lokali (a w tym również udziałów w gruncie) rozpoczęła się w 2013 roku. Tym samym w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu powstała Wspólnota Mieszkaniowa. Każdemu właścicielowi lokalu przysługuje udział w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie.
Samorząd potwierdza, że aktach notarialnych nie było zapisu dotyczącego możliwości korzystania 
z działki przez właścicieli nieruchomości przy ul. Warszawskiej 40.

-Brak zapisu nie było żadnym niedopatrzeniem. Nie było to w interesie stron umowy sprzedaży. W tym miejscu należy nadmienić, że nieruchomość przy ul. Warszawskiej 42 nie była nigdy obciążona służebnością przejazdu/przechodu na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej przy ul. Warszawskiej 40.

Z wiedzy, którą posiadamy właściciele nieruchomości przy ul. Warszawskiej 40 nigdy z takim wnioskiem/ prośbą o ustanowienie służebności do Wspólnoty się nie zwrócili. Ponadto informujemy, że służebność można ustanowić w każdym czasie, niekoniecznie musiało się to odbyć na etapie sprzedaży lokali.

Pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za sprawy wspólnot mieszkaniowych dowiedziawszy się o montażu ogrodzenia rozmawiał ze stronami konfliktu i sugerował rozwiązanie problemu w sposób polubowny na zasadzie sąsiedzkiej rozmowy oraz wypracowania zadawalającego obie strony kompromisu. Trzeba zaznaczyć, że Urząd Miasta nie jest organem, który ma możliwości prawne rozwiązania tego problemu- czytamy w otrzymanej odpowiedzi.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz