Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zakończenie roku szkolnego w Powidzu

W piątek społeczność uczniowska ZSP w Powidzu uczestniczyła zakończeniu roku szkolnego.

-Zaraz po Mszy Świętej w kościele na dolnym korytarzu szkoły rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, pocztu flagowego i delegacji do Kącika Patrona, przewodniczący klas złożyli raport. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn.

W dalszej kolejności głos zabrała dyrektor Anna Wierzbicka która serdecznie powitała zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Na początku swojego wystąpienia podsumowała pracę Zespołu w bieżącym roku szkolnym wskazują, że realizowane przedsięwzięcia i projekty przełożyły się na uzyskane przez uczniów wysokich wyników w nauce oraz osiągnięć w równych konkursach i zawodach.

Następnie dyrektor szkoły podziękowała rodzicom za wsparcie w pracy wychowawczej, życzliwość i pomoc w organizowaniu różnych przedsięwzięć. Na zakończenie życzyła nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym udanego urlopu, a uczniom wspaniałych wakacji.

Głos zabrał wójt Jakub Gwit, który zwrócił uwagę na wysokie osiągnięcia uczniów, wyrażając wiarę, że zdobyta przez nich wiedza będzie wykorzystana w przyszłości. Podziękował serdecznie nauczycielom za realizację zadań, a rodzicom za współpracę. Następnie Grażyna Niedzielska emerytowany dyrektor ZSP ciesząc się z sukcesów uczniów podziękowała za pracę dyrektor Annie Wierzbickiej i całemu gronu nauczycielskiemu , a przede wszystkim uczniom, którzy cieszą się z promocji do następnej klasy. Życzyła wszystkim dobrego wypoczynku.Starszy dzielnicowy asp. sztab. Sebastian Kopczyński, podczas swojego wystąpienia przypomniał zasady prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz w innych przestrzeniach życia publicznego, życzył wszystkim zebranym bezpiecznych wakacji.

Kolejnym punktem było wręczanie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród przez dyrektora, wychowawców i Przewodniczącą Rady, a także wręczenie stypendiów naukowych za wyniki w nauce w II półroczu przez Wójta Gminy Powidz i zastępcę przewodniczącego Rady Powidz Michała Nawrockiego.W dalszej kolejności dyrektor wręczyła Kindze Kasprzyk- Wrzosek w uznaniu za zasługi, statuetkę „Przyjaciela Szkoły”, dziękując za owocną współpracę. Podziękowała również rodzicom, którzy aktywnie pracowali na rzecz szkoły.

Następnie zostały wręczone nagrody za konkursy literackie, pożarnicze i artystyczne.Na zakończenie uroczystości uczniowie pod kierunkiem Doroty Kaźmierskiej i Sławomiry Grześkowiak przedstawili program słowno-muzyczny, który wprowadził wszystkich zgromadzonych w wakacyjny klimat. W radosnym nastroju uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas w celu wręczenia pozostałych świadectw-czytamy na stronie szkoły.

 

Lista wyróżnionych uczniów:

Klasa I

Gabriela Krenc
Eliza Morzyńska
Stanisław Nawrocki
Barbara Piecyk
Aniela Szypuła
Gabriela Wolna

 

Klasa II

Szymajda Maciej
Eliza Ziemba
Fabian Borucki
Rurek Borys
Szymański Krzysztof
Jakub Smarsz

 

Klasa III

Rafał Andrzejewski
Sebastian Białka
Miłosz Bułakowski
Wojciech Danyluk
Zofia Imbiorowicz
Leon Kornecki
Martyna Kwiatkowska
Szymon Olejniczak
Oskar Wełnic

 

Klasa IV

Iga Grad
Lena Pietrowicz
Marta Borowiec
Aleksandra Barczak
Mariusz Budkiewicz
Maria Foremska

 

Klasa V

Marian Piotrowski
Izabela Stasiak
Dominika Grylewicz
Maria Drzewi
Nela Majchrzak
Krystian Nowak

 

Klasa VI

Amelia Kapczyńska
Julia Kędzierska

 

Kl. VII

Bocheńska Lena
Somerfeld Fabiola
Voloshchuk Dmytro

 

 

FOTO: ZSP Powidz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz