Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zakupią kolejne komputery dla dzieci

Gmina Ostrowite otrzyma 55 tys. zł na zakup laptopów dla 26 uczniów wykluczonych cyfrowo ze szkół podstawowych.

Złożony przez Wójta Gminy Ostrowite wniosek o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji został oceniony pozytywnie.

Zadanie będzie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Warto nadmienić, iż w ramach pierwszej edycji projektu Zdalna Szkoła Gmina Ostrowite otrzymała 59 990,00 złotych na zakup 28 laptopów, które dotarły już do najbardziej potrzebujących dzieci.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz