Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zapraszają do udziału w akcji „Paczka Dobroci”

Strzałkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna charytatywną akcję „Paczka dobroci”.

Celem akcji jest radość z czynienia dobra oraz niesienie pomocy w okresie świąt Bożego Narodzenia słuchaczom SUTW, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Prawo zgłoszenia wybranej przez siebie osoby wymagającej pomocy ma każdy słuchacz SUTW. Osoba potrzebująca może również zgłosić się sama. Trzeba to zrobić osobiście poprzez wypełnienie zgłoszenia dostępnego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Bibliotece lub Domu Seniora do dnia 26 listopada 2021 r. Dane osób zgłaszających i obdarowywanych pozostaną anonimowe.

Od 29 listopada do 3 grudnia 2021 r. na zajęciach poszczególnych sekcji oraz w siedzibie GOKiS, Biblioteki i w Domu Seniora, osoby, które zechcą przygotować paczkę, będą mogły wylosować osobę zgłoszoną do obdarowania. Podana będzie jednak tylko jej płeć oraz wiek.

Przygotowana paczka może zawierać zarówno artykuły spożywcze jak i przemysłowe (w tym odzież). Ważne jednak, by umieszczone w niej produkty były nowe, a artykuły spożywcze szczelnie, fabrycznie zapakowane, z ważnym terminem gwarancji i niewymagające przechowywania w lodówce.Darczyńcami mogą być zarówno członkowie Uniwersytetu jak i osoby z zewnątrz.

Paczki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w terminie 6-10 grudnia. Następnie zostaną one przekazane osobom potrzebującym przez wolontariuszy z Lokalnego Centrum Wolontariatu.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz