Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zapytaj prawnika: Dlaczego warto zaczekać z zakupem samochodu do 25 grudnia 2014 r?

Bartosz Majda

Adwokat Bartosz Majda kontakt: b.majda@majda-kancelaria.pl

Nowe prawa konsumentów – Ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące sposób postępowania z konsumentami – ustawa o prawach konsumenta. Najważniejsze zmiany jakie zostaną wprowadzone dotyczą:

1)sposobu składania zamówień – zamawiając w sklepach internetowych konsumenci będą musieli być wprost poinformowani, że „zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty“ – w przypadku braku takiego pouczenia umowa będzie uznawana za niezawartą;

2)terminu odstąpienia od umowy – konsumenci dokonujący zakupów w sklepach internetowych będą mogli w terminie 14 dni zrezygnować z dokonanego zakupu bez podawania przyczyny takiego działania (obecnie termin ten wynosi 10 dni)

3)procedury naprawy lub wymiany towaru na nowy
jeżeli konsument stwierdzi istnienie wady w towarze w ciągu roku od dnia dokonania zakupu domniemywa się, że istniała ona w chwili jego wydania (obecnie domniemanie obowiązuje tylko w okresie 6 miesięcy) sprzedawca nie będzie mógł w nieskończoność naprawiać rzeczy – jeżeli sprzedawca naprawiał rzecz raz to przy kolejnej usterce konsument będzie mógł żądać wymiany rzeczy na nową, obniżenia ceny lub też będzie mógł odstąpić od umowy.

Co ważne – nowe przepisy dotyczą umów, których wartość przekracza 50 zł.

Dodatkowo należy podkreślić, że nowe przepisy dotyczyć będą umów zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 r., co oznacza, iż do wszelkich świątecznych zakupów będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Jak zmiana przepisów wpłynie np. na zakup samochodów?

Z powyżej opisanych zmian wynika, że:

1)w przypadku wystąpienia w ciągu pierwszego roku wad w zakupionym samochodzie to sprzedawca będzie musiał wykazać, iż nie istniały one w chwili sprzedaży.

Powyższe ma bardzo duże znaczenie w przypadku zakupu samochodów w komisach, gdzie niejednokrotnie zdarza się, że samochód pomimo zapewnień sprzedawcy był jednak „bity“

2)sprzedawca nie będzie mógł „wymuszać“ na kupującym dokonywania ciągłych napraw samochodu.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz