Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zapytaj prawnika: Odszkodowania za szkody w rolnictwie

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne narażeni są na szereg ryzyk. Każdego roku do KRUS zgłaszanych jest 2,5 tys. szkód polegających na uszkodzeniu ciała powstałych przy pracach w polu, a te dane dotyczą jedynie szkód osobowych. Nikt nie prowadzi ewidencji szkód spowodowanych złym opryskiem przez sąsiada, suszą czy pożarem, ale z pewnością nie ma rolnika w którego gospodarstwie nie zdarzyłaby się choćby jedna szkoda.

Bartosz Majda
Adwokat Bartosz Majda kontakt: [email protected]

Dlatego bardzo ważne jest by zminimalizować straty w plonach, trzodzie czy budynkach i tak dobrać zakres ubezpieczenia, by odszkodowanie pokryło szkodę w całości. W Polsce od lat istnieje obowiązek ubezpieczenia budynków rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolnika, wprowadzono również dotacje ze Skarbu Państwa do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt hodowlanych.

Co ważne – rolnicy mogą domagać się naprawienia szkody powstałej m. in. z następujących przyczyn:

*za uszkodzenie ciała przy pracy w polu
*za zły oprysk dokonany przez sąsiada
*za szkody wywołane pożarem lub suszą

Z doświadczenia Kancelarii wynika, że posiadanie ubezpieczenia nie gwarantuje jeszcze odszkodowania w kwocie pozwalającej na pokrycie szkody, albowiem ubezpieczyciele w znacznej liczbie wypadków wypłacają odszkodowania w zaniżonej wysokości.

Oto przykład:
W zeszłe żniwa na polu rolnika z województwa wielkopolskiego doszło do pożaru kombajnu zbożowego. Kombajn został zakupiony przy udziale środków unijnych w związku z czym posiadał ubezpieczenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe po 8 miesiącach prowadzenia likwidacji szkody stwierdziło, że szkoda jest całkowita tzn. naprawa kombajnu jest nieopłacalna i wypłaciło odszkodowanie w kwocie 445 tys. zł. W uzasadnieniu decyzji ubezpieczyciel powołał się na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, na mocy których potrącił dotychczasowe zużycie kombajnu w kwocie 178 tys. zł. Z analizy akt przedstawionych przez rolnika wynikało, że podczas podpisywania umowy zakupu kombajnu zapewniano go, że w razie całkowitego zniszczenia kombajnu zostanie mu wypłacone odszkodowanie równe wartości początkowej kombajnu. Po przeanalizowaniu dokumentów szkody okazało się, że ubezpieczyciel powołał w decyzji błędne ogólne warunki ubezpieczenia.

Po złożeniu odwołania ubezpieczyciel wypłacił rolnikowi zaległe 178 tys. zł oraz 27 tys. zł odsetek ustawowych za likwidację szkody trwającą ponad 8 miesięcy.

Piotr Kęsicki, email: [email protected]

  Reasumując należy podkreślić, że:

-zgłaszając szkody warto dokładnie zweryfikować umowy podpisywane z ubezpieczycielami;
-w umowach z ubezpieczycielami należy zwracać uwagę na zakres ubezpieczenia 
(np. czy objęte są nim wszelkie wypadki czy tylko z użyciem pewnego sprzętu);
-w umowach z ubezpieczycielami należy weryfikować ewentualne wyłączenia 
(np. czy ubezpieczenie obejmuje suszę trwającą poniżej czy powyżej miesiąca; jak ma być weryfikowane czy taka susza miała miejsce);
-jak wynika z przedstawionego przykładu możliwe są sytuacje, gdy odszkodowanie, które jest wypłacane poszkodowanym jest o prawie 30% niższe od należnego.

Na zakończenie wskazujemy, iż niniejszy artykuł posiada jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Państwa wszelkie działania powinny być podejmowane po uprzednim zasięgnięciu opinii prawnej, z uwzględnieniem przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *