Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zapytaj prawnika: Zniesienie służebności

Często zdarza się, że przeszkodą w zbyciu nieruchomości jest służebność, która ją obciąża np. postaci służebności drogi lub służebności mieszkania.  Najprostszym sposobem na usunięcie służebności jest oczywiście porozumienie z osobą, na rzecz której została ona ustanowiona (służebność mieszkania) lub właścicielem nieruchomości, której ma być ona pomocna (służebność gruntowa).

Bartosz Majda

Adwokat Bartosz Majda kontakt: b.majda@majda-kancelaria.pl

W przypadku, gdy nie ma możliwości polubownego rozwiązania opisanej sytuacji możliwe jest uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego, w wyniku którego służebność może zostać:
a)zniesiona całkowicie,
b)zmieniona tak, aby była mniej uciążliwa,
c)zamieniona na rentę.

Kiedy służebność może zostać zniesiona?
Właściciel nieruchomości obciążonej służebnością może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. Co ważne ,jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Kiedy służebność może zostać zmieniona?
Do zmiany służebności (np. Poprzez inne poporwadzenie drogi) może dojść jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności. Co ważne, żądanie takie będzie nieskuteczne jeżeli żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej (czyli tej, dla której ustanowienie służebności jest korzystne).

Kiedy służebność może być zamieniona na rentę?
Zamiana służebności na rentę jest szczególnym przypadkiem przewidzianym dla służebności osobistej (mieszkania). Działanie takie jest możliwe jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa. Co ważne, z roszczeniem takim może wystąpić właściciel nieruchomości obciążonej, a nie uprawniony z tytułu służebności.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz