Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zarząd Powiatu z absolutorium

Radni powiatowi udzielili na dzisiejszej sesji Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwałę poparło dziesięciu radnych, pięciu wstrzymało się od głosu.

Budżet powiatu słupeckiego na 2013 rok zakładał początkowo dochody na poziomie 62 mln zł i wydatki w wysokości niespełna 61 mln zł. W wyniku 17 uchwał zmieniających budżet prognozowane dochody zwiększono o nieco ponad 3 mln zł, a wydatki o prawie 4 mln zł. Ostatecznie plany te udało się zrealizować w 98,8% jeśli chodzi o dochody i w 97,7% w przypadku wydatków.

Największą część wydatków powiatu stanowiła tradycyjnie oświata, na inwestycje z kolei przeznaczono nieco ponad 4 350 tys. zł. Warto zauważyć, że 75% wydatków majątkowych sfinansowano ze środków zewnętrznych. Dotyczy to m.in. najważniejszego zadania realizowanego w tym czasie, tj. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, dofinansowanej z budżetu Unii Europejskiej.

Na pewno są wśród was osoby, dla których ten budżet nie spełnia oczekiwań społeczności poszczególnych gmin lub branż przez was reprezentowanych. Chcę jednak podkreślić, że zgodnie z powiatową ustawą samorządową, powiat powołany jest do realizacji zadań o charakterze ponad gminnym, istotnych dla funkcjonowania całej wspólnoty powiatowej. W związku z tym Zarządowi Rady przyświecał cel nadrzędny, żeby w ramach istniejących możliwości, optymalnie realizować potrzeby i oczekiwania całej powiatowej wspólnoty – przekonywał starosta, Mariusz Roga.

Tak jak można się było spodziewać, zapewnienia te nie trafiły jednak do wszystkich członków Rady. Zarówno w głosowaniu nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, jak i udzieleniem absolutorium „za” opowiedziało się 10 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *