Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zaśpiewają „Stokrotkę” w urodziny Fiszera

Środki na realizację projektu „Słupecka Stokrotka Fiszera” z programu Lokalnych partnerstw PAFW pozyskał Miejski Dom Kultury w Słupcy.

-Wiosną tego roku Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy zawiązały partnerstwo w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

PAFW ogłosiła konkurs otwarty adresowany do Grup Inicjatywnych, składających się z co najmniej trzech podmiotów. Jako Grupa Inicjatywna, przystąpiliśmy do tegoż konkursu i w pierwszym etapie zostaliśmy wybrani – plasując się wówczas na pierwszym miejscu wśród zgłoszonych grup w Polsce.

W czerwcu rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami – „na żywo” i poprzez ankietę internetową. W zgłoszeniu do programu „Lokalne partnerstwa PAFW” opisaliśmy nasze pomysły, sprecyzowane po konsultacjach społecznych i otrzymaliśmy wspaniałą odpowiedź – „Dziękujemy za przystąpienie do udziału w konkursie otwartym VIII edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Doceniamy chęć realizowania działań na rzecz dobra wspólnego i budowania trwałego partnerstwa.

W VIII edycji Programu w ramach konkursu otwartego zgłoszono 6 wniosków na projekty partnerskie. Wszystkie aplikacje spełniły kryteria formalne Programu, a spośród nich Komisja Rekomendacyjna dokonała wyboru 4 partnerstw, których wnioski w najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne Konkursu i przyznała im granty na łączną kwotę 80 000,00 zł-czytamy w informacji MDK.

Projekt placówki otrzymał dofinansowanie na swoje działania w kwocie 20 000 zł. -W ramach zawiązanego partnerstwa planujemy szereg koncertów, w tym m.in. Szelutowskie Spotkania Muzyczne, czy ożywienie, odkurzenie „Fiszeriady Słupeckiej”. Planujemy również cykl „leniwych piątków” – spotkań z poezją Edwarda Fiszera.

Ważnym punktem będzie wspólne wykonanie piosenki „Stokrotka”, które zaplanowane jest na dzień urodzin poety, tj. 10 października, na płycie Stadionu Leśnego w Słupcy. Cieszymy się ogromnie i już dziś zapraszamy Mieszkańców KULTURAlnej Słupcy do włączania się w planowane wydarzenia.

Teraz czekamy na podpisanie umowy, dzięki której rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego będzie możliwe- dodają przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz