Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zbudują nową linię energetyczną dla bazy wojskowej

Wkrótce na terenie naszego Powiatu ma powstać nowa linia energetyczna. Jej celem jest zaopatrzenie w prąd nowo powstającą bazę wojskową w Powidzu.

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni głosować będą nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o zmianę przeznaczenia nieruchomości położonych na terenie miasta Słupca, o którą wnioskowała Energa-Operator S.A.

Wszystko w w związku z realizacją inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV. Ma ona biec przez tereny miasta, a także Gminy Słupca i Gminy Strzałkowo aż do Powidza.

-Inwestycja stanowić będzie linię zasilającą projektowaną stacje GPZ 110/15kV Powidz i realizowana będzie w związku z planowaną rozbudową 33 Bazy Lotnictwa Transportowego Powidz. Budowana linia elektroenergetyczna, będzie również miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla regionu, poprzez umożliwienie dostaw energii dla odbiorców zasilanych ze stacji GPZ Słupca w przypadku awarii jednego z ciągów zasilania-czytamy w projekcie uchwały nad jaką radni głosować będą na najbliższej sesji.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz