Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zdalne nauczanie również w Jedynce

Przerwa w zajęciach w związku z epidemią koronawirusa dla uczniów szkół nie oznacza czasu wolnego od nauki. Postanowiliśmy sprawdzić jak sytuacja wygląda w naszych placówkach.

-Informuję, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Słupcy, zgodnie z zaleceniem MEN objęliśmy naszych uczniów zdalnym nauczaniem w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły.

Do tej pory wykorzystywaliśmy: e-dziennik, platformę Eduelo (kl. I – VI), notesy elektroniczne w tzw. chmurze (kl. IV – VIII) oraz inne dostępne narzędzia (telefon, Facebook, Messenger, Skype itp. do kontaktu ze swoimi uczniami w kwestii powtórek przerobionego materiału.

Od 25.03.2020 r. rozpoczynamy realizację podstawy programowej, dokładając dla klas IV – VIII platformę Microsoft Teams (chmura).Informatycy szkolni założyli grupy klasowe dla poszczególnych przedmiotów, aby każdy nauczyciel mógł kontaktować się ze swoimi uczniami.

Został również dostosowany plan zajęć dla każdego zespołu klasowego, z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach, zróżnicowaniem przedmiotów, możliwością psychofizyczną uczniów oraz przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia. O wszelkich podjętych działaniach zostali wszyscy zainteresowani (rodzice, uczniowie,nauczyciele) poinformowani drogą elektroniczną.

Mamy jednak świadomość, że w tym szczególnym i trudnym czasie najważniejszymi aspektami naszej pracy są: zrozumienie, empatia, współpraca i chęć pomocy. Nasi uczniowie najbardziej teraz potrzebują naszego wsparcia, życzliwości i poczucia bezpieczeństwa – i o to właśnie szczególnie prosiłam swych nauczycieli- informuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy, Grażyna Makowska


Najnowszy komentarz
  • Dziękuję w imieniu moich dzieci. Brawo Jedyneczka!!!

Dodaj komentarz