Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zebranie pod znakiem wyborów

Wybór prezesa i zarządu był głównym punktem Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Delegatów Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” w Słupcy.

Zanim jednak stanowiących wymaganą większość 32 przybyłych na zebranie delegatów przystąpiło do głosowania zebrani wysłuchali między innymi sprawozdań z działalności poszczególnych zespołów za ubiegły rok i przyjęli plan pracy na kolejny. Nie obyło się także bez wyróżnień i podziękowań dla działkowców, którymi były statuetki, a także okolicznościowe broszki. Nagrodzony został między innymi dotychczasowy prezes Ireneusz Bąkowski. Wśród kilku podejmowanych uchwał działkowcy zadecydowali o ufundowaniu kurantu do zegara znajdującego się na wieży słupeckiej Fary. W końcu przyszedł czas na wybory nowego zarządu. W jego skład weszli ponownie wybrany prezesem Ireneusz Bąkowski, jego pierwszy zastępca Anna Leońska, drugi w-ce prezes Roman Skorniak, sekretarz Krystyna Humeniuk, skarbnik Julian Teodorczyk, a także Adam Nachowiak, Zbigniew Miętkiewicz, Henryk Dolaciński i Andrzej Brzuszczak.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz