Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zebranie z historią w tle

Choć jest ich coraz mniej, w dalszym ciągu są bardzo aktywni. Mowa o strzałkowskich kombatantach, którzy spotkali się ostatnio, by omówić bieżącą działalność i plany na najbliższy czas.

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej strzałkowskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się w rocznicę Poznańskiego Czerwca’56. Do wydarzeń sprzed 60 lat nawiązał na początku spotkania January Szumiłowski. – Dużo mówi się o strajkach w Radomiu czy Ursusie, a trzeba pamiętać, że to wszystko zaczęło się w Poznaniu u Cegielskiego. To był prawdziwy robotniczy zryw, o którym należy przypominać, aby ta świadomość społeczna była odpowiednia – mówił skarbnik koła. Pod nieobecność prezesa Mariana Janaszka to właśnie January Szumiłowski poprowadził całe zebranie.

Głównym punktem spotkania było zatwierdzenie raportu kasowo – księgowego koła. Dokument przygotowywany jest raz na kwartał i następnie przekazywany do Zarządu Okręgowego w Koninie. Na ten moment strzałkowskie koło posiada w banku środki w wysokości 1173 zł. Dodatkowo w kasie znajduje się 713 zł. Wynik ten uznać można za dobry, zwłaszcza, że liczba członków koła, a więc i dochód ze składek systematycznie maleje. Aktualnie koło liczy 83 członków, a jeszcze przed trzema laty było ich ponad stu.

Po omówieniu dochodów i wydatków koła przyszedł czas na plany. Najważniejszym wydarzeniem w drugim półroczu będzie zebranie plenarne wszystkich członków, które odbędzie się najprawdopodobniej 6 września. Właśnie wtedy wręczone zostaną najstarszym członkom stosowne wyróżnienia. Oprócz tego, poruszony został również temat wycieczki dla osób zrzeszonych w kole. Póki co żadne konkretne działania w tym kierunku nie zostały podjęte.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz