Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zespół Interdyscyplinarny w nowym składzie

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zarządzeniem Wójta Gminy Strzałkowo powołano nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Strzałkowie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej.

Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, Wójt Gminy Strzałkowo wręczył powołanym listy gratulacyjne oraz życzył powodzenia w tej niełatwej, ale bardzo ważnej i potrzebnej pracy.

W skład nowego Zespołu weszli:

Karolina Malinowska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
Natalia Adryan – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
Michał Malinowski – kierownik Posterunku Policji w Strzałkowie,
Barbara Gulczyńska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzałkowie,
Marlena Adamska – pedagog Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wlkp. w Strzałkowie,
Alicja Bartkowiak – przedstawiciel służby zdrowia
Marlena Kukawka – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo,
Agnieszka Konieczna – Stróżyk – kurator sądowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Słupcy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz