Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrowitem

W w Sali OSP Ostrowite rozpoczął się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

-Wśród zaproszonych gości powitano dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego Druha Mariusza Roga, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy mł. kpt. mgr Roberta Brzymyszkiewicza, Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnego ZOSP RP z terenu powiatu słupeckiego, Skarbnik Gminy Ostrowite Jolantę Rzemyszkiewicz, Sekretarz Gminy Ostrowite Małgorzatę Wesołowską.

Podczas zjazdu podziękowano dh Marii Karpińskiej, Pani Grażynie Tylman, dh Henrykowi Tylmanowi, dh Wiesławowi Mizerskiemu, dh Jackowi Jaskulskiemu za długoletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w propagowanie i rozwój ochrony przeciwpożarowej.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP- relacjonuje wójt Gminy Ostrowite, Mateusz Wojciechowski.

Skład Zarządu na kadencję 2021 -2026 wygląda następująco: prezes – Ireneusz Majewski, wiceprezes Zdzisław Baśkiewicz, wiceprezes Jakub Bartosik, Komendant Gminny Związku Mateusz Szymański, Sekretarz Ewa Rajtakowska, Skarbnik – Halina Bylewska, Członek Prezydium – Mateusz Wojciechowski, a także członkowie Zarządu:Krzysztof Bartosik, Mirosław Pająk, Kamil Grabowski, Paweł Dyrka, Łukasz Medyński, Łukasz Tabaczka, Kacper Piguła, Adam Piguła, Tomasz Szymański, Roman Woźniak Ryszard Wolicki i Jarosław Zywert.

Komisję rewizyjną stanowić będą: przewodniczący: Ryszard Przygocki, a także Grzegorz Konieczka, Mirosława Staszak. Na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, który odbędzie się również w Ostrowitem, 3 grudnia br. wybrani zostali: Ireneusz Majewski, Mateusz Szymański, Mateusz Wojciechowski i Zdzisław Baśkiewicz.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach Ireneusza Majewskiego i Mateusz Szymańskiego.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz