Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zmiana dowódcy w Powidzu

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka dotychczasowego dowódcę 3. Skrzydła gen. bryg. pil. Mirosława Jemielniaka zastąpił na stanowisku płk pil. Krzysztof Walczak, który z dniem 19 października objął obowiązki dowódcy 3. Skrzydła.

Wczoraj na lotnisku w Powidzu odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru, który jest symbolem przekazania zwierzchnictwa nad jednostką wojskową pomiędzy Dowódcami: ustępującym ze stanowiska gen. Jemielniakiem i obejmującym nowe obowiązki płk Walczakiem. Meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków przez obu dowódców przyjął gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak Szef Zarządu Wojsk Lotniczych zastępca Inspektora Sił Powietrznych. W ceremonii udział wzięli znamienici goście na czele z Prymasem Polski Arcybiskupem ks. Wojciechem Polakiem, Wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem Grzeszczakiem oraz licznymi przedstawicielami samorządów, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i organizacji.

Żegnając się z żołnierzami gen. Jemielniak powiedział -Dziś wiem, że miałem zaszczyt i honor dowodzić i kierować bardzo wartościowymi ludźmi. To Wy – Żołnierze i Pracownicy Wojska – tworzycie przyjazny klimat dla całego wojska w garnizonie Powidz, w powiecie słupeckim, konińskim i gnieźnieńskim. To Wy pokazujcie najmłodszemu pokoleniu: Kim jest żołnierz?, Co znaczy patriotyzm i jak należy traktować miłość do Ojczyzny?. Dziękuję wszystkim Wam – Żołnierzom i Pracownikom Wojska 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego za wzorową służbę i bardzo dobre wykonywanie swoich obowiązków służbowych dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej.” Zwracając się do swego następcy na stanowisku dowódcy Skrzydła gen. Jemielniak dodał: „Proszę, aby dbał Pan o 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego, bowiem przed Panem stoją żołnierze i pracownicy wojska, którzy doskonale znają swoje zadania, są odpowiedzialni, sumienni, pracowici, przychylni i bardzo zaangażowani w codzienne wykonywanie obowiązków służbowych. Jak mówi dzisiejsza młodzież – pozytywnie zakręceni.

W swym wystąpieniu nowy dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk Krzysztof Walczak odpowiedział -Jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt, ale nade wszystko wielka odpowiedzialność. To również ogromny kredyt zaufania otrzymany od moich przełożonych: Ministra Obrony Narodowej oraz Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Kredyt ten zamierzam spłacić poprzez zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia ogólnego i specjalistycznego, bezpieczne i na wysokim poziomie wykonywanie zadań w powietrzu, wzorową dyscyplinę podporządkowanych mi żołnierzy oraz wysoką pozycję 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego wśród pozostałych jednostek Sił Powietrznych.Generał Jemielniak obejmie obowiązki Szefa Zarządu – Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

TEKST/FOTO: www.3sltr.wp.mil.pl


Brak komentarzy

Dodaj komentarz