Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Zmiana dowódcy w Powidzu

Zmiana  na stanowisku dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dotychczasowy dowódca gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak został mianowany na Zastępcę Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Mirosław Jemielniak jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Karierę zawodową rozpoczął jako starszy pilot w 7. Pułku Lotnictwa Myśliwsko- Bombowego w Powidzu. Później służbę pełnił m.in. w Mirosławcu, Krakowie i Warszawie. Dowodzenie skrzydłem z Powidza objął 5 lutego 2014 roku. Wówczas był jeszcze pułkownikiem, awans generalski otrzymał pół roku później. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 października gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak obejmie stanowisko szefa zarządu – Zastępcy Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Do czasu wyznaczenia nowego dowódcy, jego obowiązki pełnić będzie płk pil. Michał Erdmański, zastępca dowódcy 3. SLTr.

FOTO: ppłk Marek Pietrzak


Brak komentarzy

Dodaj komentarz