Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Znamy wyniki rekrutacji do miejskich szkół i przedszkoli

Wiemy już jak przebiegała rekrutacja do słupeckich szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny.

W ostatnim czasie zakończyła się rekrutacja podstawowa na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Słupcy. Rekrutację prowadzono w systemie elektronicznym, zgodnie harmonogramem i kryteriami rekrutacji określonymi w przepisach prawa, w tym prawa miejscowego.

Łącznie do przedszkoli miejskich w pierwszym etapie przyjęto 71 dzieci. Od 30 marca rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca, a przedszkola miejskie dysponują 19 wolnymi miejscami. Ostateczne wyniki tej rekrutacji poznamy 5 maja.

Dobiegło również końca postępowanie rekrutacyjne do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023. Do Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy zapisano 92 dzieci, natomiast do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy 51 uczniów. Planuje się utworzenie 6 oddziałów z tej liczby dzieci (2 oddziały w SP 1 i 4 oddziały w SP3, jeden najprawdopodobniej o charakterze integracyjnym).

-Wyzwaniem dla naszego samorządu jest przyjmowanie do szkół podstawowych
i przedszkoli dzieci z Ukrainy, przybyłych do naszego miasta po 24 lutego 2022 roku Na chwilę obecną mamy w szkołach 48 uczniów w klasach I-VIII i 23 dzieci
w przedszkolach.

Uczniowie i dzieci włączane są do dotychczas funkcjonujących oddziałów klasowych i grup przedszkolnych. W przypadku większej liczby uczniów podjęta zostanie decyzja o utworzeniu oddziałów przygotowawczych. To dane na dzień 28 marca- mówił podczas sesji burmistrz, Michał Pyrzyk.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz