Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Zwiększyli dotację dla prywatnego przedszkola

Rada Gminy Strzałkowo zwiększyła o 180 tys. zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie. Kwota jaką samorząd wesprze w tym roku placówkę wyniesie 790 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
Początkowo w budżecie gminy Strzałkowo na 2014 rok zapisano na ten cel kwotę 610 tys. zł jednak na ostatniej sesji Rady Gminy, radni zdecydowali o jej zwiększeniu o kolejne 180 tys. zł. Łącznie daje to 790 tys. zł dotacji. Dodatkowo gmina zwiększyła do 36 tys. zł dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Strzałkowo w niepublicznym przedszkolu we Wrześni. Kwota ta jest o 10 tys. zł wyższa niż początkowo zaplanowano. Trzeba jednak dodać, że analogicznie za dzieci spoza gminy Strzałkowo uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Strzałkowie, gmina otrzyma zwrot w wysokości ok. 200 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *